Các gói cước 3G/4G dành cho sim di động Viettel

 • Mimax70
 • 3GBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • Mimax90
 • 5GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • Mimax125
 • 8GBtốc độ cao
 • 125.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • Mimax200
 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • UMAX300
 • 30GBtốc độ cao
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết

Các gói cước 3G/4G dành cho sim Dcom Viettel

Sim Dcom chỉ có chức năng vào mạng, không nghe, gọi, nhắn tin
 • D30
 • 2.5GBtốc độ cao
 • 30.000đ/tháng
Chi Tiết
 • D50
 • 3.5GBtốc độ cao
 • 50.000đ/tháng
Chi Tiết
 • D70
 • 7GBtốc độ cao
 • 70.000đ/tháng
Chi Tiết
 • D90
 • 10GBtốc độ cao
 • 90.000đ/tháng
Chi Tiết
 • D120
 • 12GBtốc độ cao
 • 120.000đ/tháng
Chi Tiết
 • D200
 • 20GBtốc độ cao
 • 200.000đ/tháng
Chi Tiết
 • D500
 • 48GBtốc độ cao
 • 500.000đ/12 tháng
Chi Tiết
 • D900
 • 84GBtốc độ cao
 • 900.000đ/12 tháng
Chi Tiết

Các gói cước mua thêm lưu lượng data

 • TOMD10
 • 200MBtốc độ cao
 • 10.000đ/KHÔNG GIỚI HẠN
Chi Tiết
 • TOMD30
 • 1GBtốc độ cao
 • 30.000đ/KHÔNG GIỚI HẠN
Chi Tiết
 • ST15K
 • 3GBtốc độ cao
 • 15.000đ/3 ngày
Chi Tiết
 • ST30K
 • 7GBtốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • ST70
 • 30GBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST120
 • 28GBtốc độ cao
 • 120.000đ/28 ngày
Chi Tiết

Các gói cước combo dành cho sim di động viettel

 • B150K
 • 500phút & 1,5GB tốc độ cao
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • B100K
 • 500phút & 600MB tốc độ cao
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • HI90
 • 100p nội mạng + 100p ngoại mạng + 30SMS + 3GB
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F90
 • 250p nội mạng + 25p ngoại mạng + 250SMS + 5GB
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • 3F90
 • 750p nội mạng + 75p ngoại mạng + 750SMS + 15GB
 • 270.000đ/3 tháng
Chi Tiết
 • 6F90
 • 1500p nội mạng + 150p ngoại mạng + 1500SMS + 30GB
 • 540.000đ/6 tháng
Chi Tiết
 • 12F90
 • 3000p nội mạng + 300p ngoại mạng + 3000SMS + 60GB
 • 1.080.000đ/12 tháng
Chi Tiết
 • XL90
 • 9GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • XL50
 • 5GBtốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết