Liên hệ


Đăng ký dịch vụ cố định Viettel

Bạn nên tìm hiểu thật kỹ các Khuyến mại của Viettel. Khi đã quyết định lắp đặt : Internet Viettel + Truyền hình Viettel mời bạn đăng ký theo mẫu bên dưới.