Quản lý bệnh viện

Hệ thống ứng dụng quản lý KCB là một hệ thống quản lý thông tin bệnh viện tổng thể, gồm nhiều tính năng, phân hệ hoạt động đồng bộ, xuyên suốt trong các hoạt động của Bệnh viện, các cơ sở y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh từ khâu đăng ký, khám bệnh, điều trị, viện phí, cấp thuốc cho đến khi xuất viện nhằm

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Hệ thống ứng dụng quản lý KCB là một hệ thống quản lý thông tin bệnh viện tổng thể, gồm nhiều tính năng, phân hệ hoạt động đồng bộ, xuyên suốt trong các hoạt động của Bệnh viện, các cơ sở y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh từ khâu đăng ký, khám bệnh, điều trị, viện phí, cấp thuốc cho đến khi xuất viện nhằm:

-           Đối với người bệnh: Giúp người bệnh KCB thuận lợi hơn, minh bạch hơn, thời gian KCB mnhanh hơn và chất lượng KCB tốt hơn.

-           Đối với bệnh viện:

+ Thuận lợi trong công tác phối hợp quản lý, thăm khám, điều trị.

+ Giảm tải bệnh viện, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng KCB cho bệnh nhân.

+ Minh bạch trong việc KCB, quản lý chặt chẽ và chính xác việc KCB đặc biệt công tác quản lý viện phí, dược cũng như công tác giám định, thanh quyết toán BHYT.

+ Giúp lãnh đạo bệnh viện thuận lợi hơn và nhanh chóng lên được các báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý điều hành.

Phần mềm quản lý bệnh viện phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn do Bộ y tế, Bảo Hiểm Xã hội...quy định, đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu với cổng dữ liệu tập trung của Bộ y tế cũng như liên thông dữ liệu với hệ thống Thanh quyết toán BHYT của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

Phần mềm được triển khai theo mô mình máy chủ - máy trạm (client – server), cụ thể như sau:

mo hinh his.png

TÍNH NĂNG DỊCH VỤ

Phần mềm Viettel – HIS cung cấp thơ 100 tính năng, chia thành một số nhóm cụ thể gồm:

a) Nhóm QL KCB

Cung cấp đầy đủ tính năng hỗ trợ công tác khám chữa bệnh của Bệnh Viện theo quy định của Bộ Y Tế, từ bước tiếp đón à thăm khám à chỉ định CLS à xử trí khám bệnh. Đáp ứng đầy đủ quy trình khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú

b) Nhóm Quản lý viện phí

Cung cấp các tính năng quản lý viện phí, theo dõi và thu tiền từ Bệnh nhân theo đơn giá dịch vụ của Bộ Y Tế và Bệnh viện ban hành. Hỗ trợ theo dõi doanh thu, chi phí của Bệnh viện theo ngày, tháng, năm…

c) Nhóm QL Dược

Cung cấp các tính năng quản lý cho khoa dược bao gồm xuất, nhập thuốc cho toàn bệnh viện từ nhà cung cấp, điều phối thuốc giữa các kho, tủ trực trong đơn vị, xuất thuốc, trả thuốc cho bệnh nhân… theo quy định chung của Bộ Y Tế cũng như các đơn vị chức năng liên quan.

d) Nhóm QL Xét nghiệm (LIS)

Là phân hệ quản lý kết nối tới các máy xét nghiệm hiện đại của CSYT. Cung cấp các tính năng quản lý, thực hiện và trả kết quả các dịch vụ xét nghiệm của Bệnh nhân (theo chỉ định của Bác sỹ khám bệnh) một cách tự động và chính xác trên hệ thống.

e) Nhóm QL CĐHA (PACS)

Là phân hệ quản lý kết nối tới các máy chuẩn đoán hình ảnh hiện đại của CSYT (như máy chụp XQuang, máy siêu âm, máy cộng hưởng từ…). Cung cấp các tính năng quản lý, thực hiện và trả kết quả các dịch vụ chuẩn đoán hình ảnh của Bệnh nhân (theo chỉ định của Bác sỹ khám bệnh) một cách tự động và chính xác trên hệ thống.

f) Phân hệ tích hợp liên thông và giám định BHYT

Đảm bảo việc tích hợp liên thông dữ liệu KCB trên phạm vi toàn Tỉnh/Thành phố cũng như trên phạm vi toàn quốc theo quy định của Bộ Y Tế, đồng thời đảm bảo việc kết nối dữ liệu với hệ thống giám định BHYT theo quy định của BYT và cơ quan BHXH Việt Nam.

g) Tích hợp giải pháp mã vạch

Tích hợp giải pháp mã vạch giúp thông tin KCB của người bệnh được quản lý chặt chẽ, chính xác và thống nhất trong suốt quá trình khám chữa bệnh.

h) Nhóm Báo cáo thống kê

Cung cấp đầy đủ các báo cáo thống kê dữ liệu theo quy định quản lý ngành các cấp từ sở đến Bộ và các cơ quan ban ngành liên quan khác như báo cáo tài chính, báo cáo KCB, báo cáo dược, báo cáo BHYT…

f) Nhóm quản trị hệ thống

Cung cấp các tính năng cho phép người quản trị hệ thống thực hiện theo dõi, vận hành, cấu hình các tham số hệ thống như: quản lý phân quyền người sử dụng, cấu hình danh mục khoa phòng, quản lý các danh mục dữ liệu dùng chung của bệnh viện…