Zalo Viettel | Hotline Viettel |
0877977000

VT money

Ngày 1/12/2021, Viettel Money chính thức có mặt trên toàn quốc mở ra công cuộc kiến tạo cuộc sống hiện đại 4.0. Viettel Money được kế thừa