Zalo Viettel | Hotline Viettel |
0877977000

WiFi 5GHz là gì?

Bạn có thể băn khoăn tại sao lại có hai mạng 2.4GHz và 5GHz? Sự khác nhau giữa chúng là gì? Mạng 5GHz có mạnh hơn không? WiFi 2.4GHz và 5GH…